O Zákonech


Základem pro přijetí  zákonitostí života je připustit fakt, že nežijeme jen jednou 

Každý náš život je jako jeden ročník ve škole, kdy bychom měli na sobě pracovat a snažit se postoupit do vyššího ročníku, až dojdeme tak vysoko, že už nebudeme muset do školy = života zpět. V té chvíli se budeme nacházet v nádherných duchovních úrovních věčného života a ani nás nenapadne toužit se vrátit sem do těžkostí pozemského světa.

Pozemská smrt člověka je zrozením se do jemnějších úrovní hmoty, kde duch přebývá díky zákonu přitažlivosti stejnorodého se sobě rovnými až do chvíle dalšího zrození. Zákon tíže duši přitáhne přesně do takové úrovně, kam svou tíží patří. Všude platí stejný fyzikální zákon, že vše lehčí stoupá výš a těžší klesá hlouběji. To, jakým jsem člověkem, jak dobré mám srdce, jaké chyby a zlozvyky či závislosti si nesu, to vše určuje tíhu mé duše. Podle ní, po odložení pozemského těla, odejdu do úrovně stejnorodé se mnou.

Stále si s sebou odnáším vlákna neodžitých myšlenek a skutků, za které se mi ještě nestihla vrátit odplata. Ta milující, prosycená láskou, samozřejmě ducha přitahují výše, do vyšších úrovní, kam po odložení těla odchází nebo odkud k němu proudí požehnání v době, kdy ještě pobývá zde na zemi v těle. Vlákna spojená s nezdravými, nehezkými a špatnými myšlenkami a činy, samozřejmě táhnou ducha dolů do nepěkných úrovní a i ještě za pozemského života mu přináší spoustu situací, které ho tíží a tvoří mu "peklo" na zemi. 

Naše duše vyzařuje energii přesně podle úrovně, kde se právě nachází. Toto vyzařování nejde nijak obejít nebo změnit, aniž by přitom člověk změnil své nitro. A naším vyzařováním se řídí dokonalé Boží = přírodní = vesmírné zákony. Dalším základním zákonem je zákon zpětného účinku a ten nám podle naší tíže nadělí přesně tolik stejnorodého, kolik si zasloužíme. Proto se o někom říká, že se narodil pod šťastnu hvězdou nebo že se mu lepí smůla na paty. Co daný člověk ze svého nitra vysílá, to sklízí.

Někdy se necháme uchlácholit slovy či činy druhých, ale ty nejsou vždy upřímné. Vždy záleží na pohnutkách, z jakého důvodu se člověk nějak chová. Např. když někdo provozuje charitativní organizaci z lásky a touhy pomáhat bližním, proudí k němu požehnání. Pokud někdo navenek vede úplně stejně charitativní organizaci, ale uvnitř ho vede touha se zviditelnit, časem bude sklízet úplně jiné ovoce, než ten předešlý. Čas v tom všem nehraje žádnou roli, proto často přichází sklizeň až v některém z dalších životů.

Ale vesmírné zákony jsou dokonalé a milostivé ke každému. Když člověk na sobě začne opravdu pracovat, vědomě se zbavuje svých chyb a s pokorou touží stoupat vzhůru a být lepším a lepším člověkem, mění se jeho vyzařování, a tím svou stejnorodostí patří do vyšších světlejších úrovní, kde se vrací zpětné účinky jeho dřívějších myšlenek a činů v mnohem mírnější formě, až se karmická vlákna mohou někdy rozvazovat opravdu jen symbolicky.

Většina z nás bere v potaz jen tu část života zde v realitě. Ale větší část našeho života se odehrává na té neviditelné úrovni. Po celý pozemský život neustále duchovně kolísáme a je důležité se postupně, po krůčcích posunovat vzhůru. S duchovní úrovní, do které svou stejnorodostí patříme, jsme spojeni neustále a podle toho se odehrává náš život zde ve hmotě na Zemi. Nikdo nevíme, v kterou chvíli bude naše pozemská pouť ukončena a naše další prožívání bude probíhat v úrovni, kam právě v tu chvíli svou tíží patříme. Proto není jedno, jak žiji. Vždy stojí za to začít se vzestupem. Od toho se bude odvíjet  startovní čára pro příští život. Proto jsou podmínky, do kterých se děti rodí, tak rozdílné. Nic není náhoda nebo štěstí a smůla, jak si lidé často myslí.

 Nezáleží na tom, jakého jsme pozemského věku. Vždy stojí za to s prací na sobě začít. 

DŮLEŽITÉ JE JEDINĚ TO, JAKÝ JSI ČLOVĚČE, NEZÁLEŽÍ NA TOM, JAKÝ JSI BYL!!!

Markéta Baliharová 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!