O rozboru

V mém rozboru uslyšíte o Chironu a o jižním a severním Lunárním uzlu. Prosím přečtěte si následující řádky, abyste lépe porozuměli mému výkladu. Je to proto, abych nemusela v rozboru ztrácet čas vysvětlováním obecných informací.  :-)

CHIRON

Chiron je planetka, která v našem horoskopu ukazuje na zranění, které si v duši přinášíme z minulých životů. Vede nás též k tomu, abychom si své zranění vyléčili, proto se mu říká "zraněný léčitel".

Většina z nás si vůbec neuvědomuje, jak nám spousta našich charakterových vlastností silně ovlivňuje život. Někteří si to i uvědomují, ale řeknou "No co, já za to nemůžu, já  se takový narodil..."  Spousta lidí nedokáže přijmout plnou odpovědnost za to, jací jsou a tím i za celý svůj život.

Někdo je horká hlava a ve spoustě situací nedokáže zachovat klid, rozvahu a držet emoce na uzdě, jiný zase ve své slabosti jde vždy druhému z cesty a své sebevědomí zašlapuje stále níž a níž.. Ať patříme do první či do druhé skupiny (někdo je v různých situacích i kombinací obojího), vždy můžeme své chování změnit, tím změnit i své postavení ve společnosti, zkvalitnit svůj život a tím si nachystat pro sebe radostnější a šťastnější budoucnost. To, jací jsme, je výsledkem našeho předchozího cítění, myšlení a chování. Charakter se kterým se rodíme, je výsledkem toho, jak jsme žili v předchozích životech. Pokud si myslíme, že jsme nějaké charakterové vlastnosti zdědili po rodičích, tak je potřeba si uvědomit, že dědičné jsou pouze tělesné podobnosti. Duch už přichází utvořen svou vlastní pílí v předchozích inkarnacích. Charakterová a emocionální podobnost s rodiči je způsobena působením zákona přitažlivosti stejnorodého, který nás přitáhne právě k takovým  rodičům, se kterými máme něco společného, a často jsou silnější v přitažlivosti naše chyby než  kladné stránky.. 

Je důležité vědět, že druhý člověk může zranit či zabít pouze naše tělo. Nikdy nemůže zabít, zmrzačit či poranit nesmrtelného ducha, který sídlí v našem těle. Druhý člověk nám pouze nastavuje různé situace, ke kterým se my postavíme podle druhu našeho charakteru, utvořeného různými prožitími nejen v tomto životě, ale utvářeného už po spoustu předešlých životů. A tím si sami sobě zapíšeme do duše určité prožití a z toho plynoucí ponaučení, ale často právě i zranění. Ale zranění je výsledkem špatného vyhodnocení situace, není to pravé ponaučení v pochopení Pravdy a z ní plynoucích Zákonů Stvoření.

Právě až pochopením zákonitostí života se začneme uzdravovat, stavět do své síly a narovnávat svůj charakter. Chiron nám nejen ukazuje na naše zranění, ale zároveň nás vede k jeho uzdravení.

LUNÁRNÍ UZLY

Severní a jižní lunární uzel nejsou planety.  Jsou to dva body průsečíku lunární dráhy s ekliptikou. Severní (vzestupný) lunární uzel představuje naši budoucnost, to kam směřujeme. Jižní (sestupný) lunární uzel značí naši minulost.

Díky jižnímu lunárnímu uzlu můžeme odhalit životní oblasti, kde jsme v minulosti dosti chybovali a díky zákonu zpětného působení nám do života přicházela velice těžká prožití.

Na tomto místě rozboru se zaměřuji záměrně na negativní vlastnosti znamení a domů, kde se jižní lunární uzel nachází, protože jen tím, co jsme činili špatně, jsme si přitáhli do života těžká prožívání, jejichž následkem jsme si uložili zranění do své duše. Naše láskyplné a pozitivní myšlenky a činy nám přinesly do života pouze požehnání a tím jsme si nikdy žádné zranění nevytvořili.

Severní lunární uzel nám dává směr, kudy je pro nás cesta ven ze začarovaného kruhu. Protože dokud na sobě opravdu vědomě nepracujeme, naše chyby, zvyky a charakterové vlastnosti pracují samočinně a vlečou nás stále svým pochybeným směrem dál. Musíme sami chtít se jich opravdu zbavit, teprve pak je změna možná.Markéta Baliharová 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!